بهار بی تو چاپ
کتابها - کتاب بهانه


دلم گواه مي دهد

مرا ز ياد برده اي

بهار مي رسد ولي ...

تو در دلم نمرده اي

*

چه زود رفت ، آرزو

و روز هاي بي غروب

تمام اهتمام ما ...

براي يک شروع خوب

*

شروع فصل دستمان

و سيب و سکّه در سبد

شکوفه هاي صورتي

سقوط لحظه هاي بد

*

چه زود رفت ، دست تو

به شاخه هاي بي ثمر

و سايه سار سال نو

و خاطرات يک سفر

*

نسيم شب ، نسيم شب

و لانه ي پرندگان ...

جوانه هاي تُرد وتَر

و سبزه هاي عشقمان

*

چه زود در بهارمان

خزان سرک کشيده است

کنار هفت سين دل

کسي تورا نديده است ...

*

دلم گواه مي دهد

که قاصدک نمي رسد

مرا ز ياد برده اي

بهار بي تو مي رسد ...

*

...