اشاره چاپ
کتابها - کتاب آیینه


اشاره ای به من بکن

ای همه رمزو راز من

طلوع یک ستاره شو

به چادر نماز من

*

ترانه های همدلی

نمی رسد ز آسمان

برای بودنِ دلم

همیشه در دلم بمان

*

دلم به تنگ آمده

نگاه من به پشت سر

اگر نبودی تا کنون

نمانده بود ز من اثر

*

شکسته شد غرور من

به زیر دست و پای عشق

ببین چگونه می رسم

به نقطه نقطه های عشق

*

به جرم اینکه عاشقم

مرا به بند می کشی

مرا به مسلخ سکوت

سراب درد می کشی

*

تنم اسیر تب شده

به وادی نیاز من

اشاره ای به من بکن

ای همه رمز و راز من

...