ساز بی صدا چاپ
کتابها - کتاب عاشقانه


سرد و ساکت مانده ای

ای صدای ساز من

*

در میان دست توست

شهپر پرواز من

*

من صمیمی تر شدم

تا تویی همراز من

*

فرش زیر پای توست

شعر من آواز من

*

این من و این بار غم

فکر تو دمساز من

*

سایه ات همراه من

عشق تو اعجاز من

*

من شکستم این سکوت

تا تو باشی راز من

*

گر چه پایانم رسید

این تویی آغاز من

*

این من و این هجر تو

ناله و این ساز من

*

پس چرا ساکت شدی

ای صدای ساز من؟

...